برای خرید سریع تماس بگیرید :
021-33990641
بلبرینگ
ثبت نام کنید
 

کاسه نمد

کاسه نمد

"کاسه نمد" را میتوان نوعی آب بند نام برد ، "کاسه نمد" برای درزبندی و آب بند کردن پوسته ها و شفت های حاوی مواد سیال میتوان استفاده کرد که وظیفه کاسه نمد جلوگیری از نشت سیال داخل به بیرون از پوسته میباشد و همچنین کاسه نمد واشرهای آهن دار لاستیکی گرد در ابعاد های متفاوت درموتورها برای پیشگیری از نفوذ روغن به خارج از موتور میتوان استفاده کرد . کاسه نمد یا همان آب بند از مواد اولیه مختلف تولید میشوند که به نامهای NBR یا لاستیک نیتریل که خاصیت نسوز معمولی را دارا میباشد ، ACM یا پلی اکریلیک که به نسوز معمولی مطرح است ، SILICON یا لاستیک سیلیکون که به نسوز کامل مطرح میباشد ولاستیک فلورو یاFPM,و همچنین VITON که به فشار قوی معروف میباشد  . درزگیرها (کاسه نمد) درصنعت به آن دسته از مواد گفته میشود که برای عایق کردن و کیپ کردن نقاط سطوح بکار میرود.

 

 

اطلاعات بیشتر ...
مرتب سازی براساس
جدیدترین
جدیدترینپر بازدیدترینمنتخبپر فروشترینقیمت کالا
نزولی
صعودینزولی
نمایش کالاهای موجود
کاسه نمد NBR 85*50*10 NAK

کاسه نمد NBR 85*50*10 NAK

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 62*45*10 TTO

کاسه نمد NBR 62*45*10 TTO

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 50*22*7 TTO

کاسه نمد NBR 50*22*7 TTO

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 42*30*10.5 TTO

کاسه نمد NBR 42*30*10.5 TTO

تماس بگیرید
کاسه نمد VITON 30*20*5.6 TTO

کاسه نمد VITON 30*20*5.6 TTO

تماس بگیرید
کاسه نمد LPA 98*80*10 TTO

کاسه نمد LPA 98*80*10 TTO

تماس بگیرید
کاسه نمد LPA 98*80*10 SUPTEX

کاسه نمد LPA 98*80*10 SUPTEX

تماس بگیرید
کاسه نمد LPA 98*80*10 KASTAS

کاسه نمد LPA 98*80*10 KASTAS

تماس بگیرید
کاسه نمد LPA 98*80*10 NOK

کاسه نمد LPA 98*80*10 NOK

تماس بگیرید
کاسه نمد LPA 98*80*10 SNOK

کاسه نمد LPA 98*80*10 SNOK

تماس بگیرید
کاسه نمد LPA 98*80*10 FW

کاسه نمد LPA 98*80*10 FW

تماس بگیرید
کاسه نمد LPA 98*80*10 SKM

کاسه نمد LPA 98*80*10 SKM

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*75*13 TTO

کاسه نمد NBR 95*75*13 TTO

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*75*13 SUPTEX

کاسه نمد NBR 95*75*13 SUPTEX

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*75*13 KASTAS

کاسه نمد NBR 95*75*13 KASTAS

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*75*13 NOK

کاسه نمد NBR 95*75*13 NOK

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*75*13 SNOK

کاسه نمد NBR 95*75*13 SNOK

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*75*13 FW

کاسه نمد NBR 95*75*13 FW

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*75*13 SKM

کاسه نمد NBR 95*75*13 SKM

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*80*8 NAK

کاسه نمد NBR 95*80*8 NAK

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*80*8 TTO

کاسه نمد NBR 95*80*8 TTO

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*80*8 SUPTEX

کاسه نمد NBR 95*80*8 SUPTEX

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*80*8 KASTAS

کاسه نمد NBR 95*80*8 KASTAS

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*80*8 NOK

کاسه نمد NBR 95*80*8 NOK

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*80*8 SNOK

کاسه نمد NBR 95*80*8 SNOK

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*80*8 FW

کاسه نمد NBR 95*80*8 FW

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 95*80*8 SKM

کاسه نمد NBR 95*80*8 SKM

تماس بگیرید
کاسه نمد SILICON 96*72*9 NAK

کاسه نمد SILICON 96*72*9 NAK

تماس بگیرید
کاسه نمد SILICON 96*72*9 TTO

کاسه نمد SILICON 96*72*9 TTO

تماس بگیرید
کاسه نمد SILICON 96*72*9 NOK

کاسه نمد SILICON 96*72*9 NOK

تماس بگیرید
کاسه نمد SILICON 96*72*9 SNOK

کاسه نمد SILICON 96*72*9 SNOK

تماس بگیرید
کاسه نمد SILICON 96*72*9 FW

کاسه نمد SILICON 96*72*9 FW

تماس بگیرید
کاسه نمد SILICON 96*72*9 SKM

کاسه نمد SILICON 96*72*9 SKM

تماس بگیرید
کاسه نمد NBR 97*79*10 NAK

کاسه نمد NBR 97*79*10 NAK

تماس بگیرید